The  Senior Health Care
สถานพยาบาลผู้สูงอายุ  และ บ้านพักผู้สูงอายุ
119 ซอยรัชดาภิเษก 44 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
              HEALING ENVIRONMENT    สถานที่พักให้ความรู้สึกคล้ายกลับการอยู่บ้าน สิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวกระตุ้นการทำกิจกรรม กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก กาย ใจ คำนึงถึงแสงที่จะส่องเข้าตัวห้องพัก กลิ่นหอมของความสะอาด เสียงที่ไม่รบกวน และพื้นที่ผิวที่เมื่อสัมผัสแล้วรู้สึกมั่นคงในการเคลื่อนไหว ซึ่งจะใช้ได้ผลดีในการกระตุ้นการทำกิจวัตรประจำวัน ทำให้รู้สึกสดชื่น อยากเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดให้
@ COPYRIGHT  BY  IT - SUPPORT ALL  RIGHTS
RESERVED  E-mail : geed991@hotmail.com

โรงพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอัมพาต แผลกดทับ สมองเสื่อม ผู้ที่ต้องให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ และต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
ENGLISH
ภาษาไทย
Sitemap
        HOME
             
   สถานพยาบาลผู้สูงอายุ

   บ้านพักผู้สูงอายุ

   บุคลากร,ทีมสนับสนุน

   ฝากข้อความถึงเรา

       สมัครงาน

           แผนที่

     ประชาสัมพันธ์
             และ
         กิจกรรม
Hit Counters
Push 2 Check
119 ซอยรัชดาภิเษก 44 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
คุณนวรัตน์ 089-7740915  และ 02-9300300 ,02-5110303 02-5110306
FAX 02-9300366
www.senior.co.th  ,  E-mail : info@senior.co.th


โทร 02-5110303 และ คุณนวรัตน์  089-7740915    http://www.senior.co.th ,E-mail:info@senior.co.th
คุณนวรัตน์ 089-7740915 และ   02-9300300,
02-5110303 02-5110306  FAX - 02-9300366
E-mail : info@senior.co.th
      กายภาพบำบัด
    การทำกายภาพบำบัดเพื่อฝื้นฟูร่่างกายให้กลับมาเป็นปกติมากที่สุดด้วย เครื่องมือและวิธีทางกายภาพบำบัดพร้อมกับการควบคุมดูแลของนักกายภาพบำบัดที่เชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและได้ผลดีในการรักษามากที่สุด
สถานพยาบาล
   บริการรักษาดูแลผู้
ป่วย,ผู้สูงอายุ ที่ต้องการ
การดูแลเป็นพิเศษเช่นให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ สวนปัสสาวะ แผลกดทับและอื่นๆ
บ้านพักผู้สูงอายุ
  บริการบ้านพักผู้สูงอายุ สำหรับผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และต้องการดูแลเป็นพิเศษ เช่น อัมพฤกษ์-อัมพาต
บริการ Day Care
   (ดูแลผู้สูงอายุในช่วงกลางวัน และ กลางคืน)
   สำหรับผู้ความจำเป็นที่จะต้องไปทำงานหรือธุระไกลๆแต่ไม่รู้จะให้ใครเป็นคนดูแลที่ไว้ใจได้ เราจึงได้บริการดูแลผู้สูง
อายุแบบเช้ามาเย็นกลับ
    กิจกรรมกลุ่มบำบัด
   การจัดกิจกรรมในผู้สูงอายุนั้นเป็นอีกหนึ่งความสำคัญในกระบวนการดูแลผู้สูงอายุเนื่องจากใน
ผู้สูงอายุนั้นจะพบความเสื่อมถอยทั้งทางร่างกาย
และจิตใจซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมนั้นๆ
เช่น เพื่อส่งเสริมความแข็งแรงของร่างกาย ความคิด อารมณ์
    รถพยาบาลฉุกเฉิน
   AMBULANCE พร้อมบริการเมื่อมีเหตุ ฉุกเฉิน หรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ติดตั้งอุปกรณ์กู้ชีพและ
อุปกรณ์มาตรฐานพร้อมทีมงาน แพทย์ พยาบาล ควบคุมดูแล
บริการของเรา                                                                        กิจกรรมบำบัด,กายภาพบำบัด
                TEAM WORK    ประเมินและวิเคราะห์ผู้สูงอายุ ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่แพทย์ พยาบาลนักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา นักโภชนาการ และผู้ช่วยการพยาบาล
              EXPERIENCE    ด้วยประสบการณ์และใจรักในกิจการดูแลผู้สูงอายุกว่า ๑๐ปี ได้พัฒนาวิธีการและรวบรวมบุคลากรซึ่งให้การดูแลด้วยความรัก ความห่วงใย เปรียบประดุจพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย
Valid CSS!
Brochure Click Here
เลือกที่นี่เพื่อดู โบว์ชัวร์
บ้านพักผู้สูงอายุ <==
สถานพยาบาลผู้สูงอายุ <==
Username :
Password :
LogIn For Staff Only !!!
... อีกหนึ่งช่องทาง  ในการติดต่อสื่อสาร และ ส่งข้อความ คำแนะนำ ติชม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่นี่..!   ...
.... The Senior Health Care..!!!


TEAMWORK , EXPERIENCE